GevraiGevrai Mon - Sat 9:00-6:00 8805905991
contact@rudreshwarurban.in

Our Mission

HomeOur Mission

संस्थेची वैशिष्ट्ये

* सुरुवातीपासुन कोअर बँकिंग सुविधा देणारी संस्था

* एकाच छताखाली लाईटबीत , फोनबील , मोबाईल टि . व्हि . रिचार्ज , एल. आय. सी., IMPS , DD, RTGS , N.E.F.T. इ . सुविधा देणारी संख्या

* कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची व काढण्याची सुविधा

* स्वभांडवली संस्था 4 चेक क्लिअरींग सुविधा उपलब्ध

* डी.डी. सुविधा अल्प कमिशनमध्ये उपलब्ध

* ठेवींना आकर्षक व्याजदर

* वाहनतारण कर्जसेवा उपलब्ध

* एस . एम . एस . बँकींग सुविधा उपलब्ध