GevraiGevrai Mon - Sat 9:00-6:00 8805905991
contact@rudreshwarurban.in
HomeNEFT/RTGS, IMPS Service

NEFT/RTGS, IMPS

 

आपण रुद्रेश्वर अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी मध्ये  आपले नावाचे बचत खाते सुरु करा. बचत खाते बरोबर नेट बँकिंग, SMS बँकिंग अनेक सुविधेबरोबर आपल्या पतसंस्थेतील खात्यामध्ये  भारतातुन कोणत्याही बँकेतून आपल्या खात्यावर RTGS / NEFT द्वारे रक्कम जमा करता येईल.

यापुढे RTGS / NEFT साठी आपणास राष्ट्रीयकृत तसेच प्रायव्हेट बँकेत मोठी रक्कम खातेवर शिल्लक ठेवून खाते उघडणेची गरज नाही. केवळ एक बचत खाते रुद्रेश्वर अर्बन मध्ये ओपन करा व अनेक सुविधेचा कोणतेही चार्जेस न देता लाभ घ्या.

Our Services

Need Help ?

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now

+91 8805905991
contact@rudreshwarurban.in